AI LÀ CHỦ NHÂN ĐẦU TIÊN CỦA THƠ LỤC BÁT?

 VĂN THU
Từ khi nhà thơ Inrasara công bố những bài thơ lục bát dân gian Chăm dư luận xuất hiện những ý kiến cho rằng "lục bát là thể thơ thuần Việt là sáng tạo lâu đời của người Việt người Chăm học theo"(!) Có điều những ý tưởng như vậy chỉ dựa vào cảm tính không hề được chứng minh bằng những chứng cứ vững chắc. Điều này dễ hiểu vì chứng minh một chuyện như vậy trước đây không những quá khó mà còn là không thể bởi lẽ ngoài việc phải khẳng định Việt là ai Chăm là ai còn phải biết chính xác câu thơ lục bát sớm nhất được sáng tác vào thời gian nào và ai là tác giả...
Nay trong điều kiện mới của tri thức nhân loại tôi xin minh định chuyện này.
NGUỒN: TRANNHUONG.COM