NHÀ THƠ Y PHƯƠNG TẠI BÁCH KHOA TOÀN THƯ MỞ WIKIPEDIA


NGUỒN TẠI: BÁCH KHOA TOÀN THƯ MỞ
  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Y_PhÆ°Æ¡ng

Y Phương

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới: menu tìm kiếm

Nhà thơ Y Phương tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước dân tộc Tày sinh năm 1948; quê ở huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Y Phương nhập ngũ năm 1968 phục vụ trong quân đội đến năm 1981 chuyển về công tác tại Sở Văn hóa- Thông tin Cao Bằng. Từ năm 1993 ông là chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng. Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật mạnh mẽ và trong sáng cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi.

[sửa] Tác phẩm

  • Người núi Hoa (1982)
  • Tiếng hát tháng giêng (1986)
  • Lửa hồng một góc (1987)
  • Lời chúc (1991)
  • Đàn then (1996).
  • Thơ Y Phương (2002)

[sửa] Liên kết ngoài

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4314','nrt0en397qj0utop1hf174f9f6','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-15 11:59:56','/a98529/nha-tho-y-phuong-tai-bach-khoa-toan-thu-mo-wikipedia.html')